SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal vatandaşlık anlayışımız gereği, attığımız her adımda proaktif bir tutum sergiliyor, odağında “verimlilik” olan her çalışmamızda olası riskleri önceden tespit ederek sağlam adımlar atıyoruz. Yalnız iş yapış biçimimizi değil, tüm kaynaklarımıza bakış açımızı da şekillendiren bu anlayışımız sayesinde sınırlı kaynakları dahi etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirebiliyor; benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ardımızda kalıcı değerler miras bırakıyoruz.

Kaynakların daha verimli kullanımı, sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereği olmasının yanı sıra aynı zamanda sorumlu vatandaşlığın da bir görevidir. Bu görev bilinciyle dünya kaynaklarını kullanırken zararlı olmamaya azami özen gösteriyor; dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak bu bilincimizden asla taviz vermiyoruz.

VİZYON & DEĞERLER

Çok çalışıyor, her zaman daha iyisi için gayret ediyoruz.

HER ZAMAN DAHA İYİSİ

ÇVizyonumuz, müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak, çalışanların eğitimine önem vermek, kalite sistemimizi sürekli iyileştirmek, tedarikçilerimizle karşılıklı güven ortamı ve iş birliği sağlamak, tüm süreçlerde etkin ve verimli çalışarak kârlı bir kuruluş olmak, çevreye ve toplumsal değerlere duyarlı olmak, yasal ve teknik mevzuat şartlarını sağlamaktır.